Hromnice a hromničky

Svátek Uvedení Páně do chrámu

POKRAČOVAT

Už jste někdy slyšeli slovo Hromnice? Je to lidový název pro svátek "Uvedení Páně do chrámu". Najdeme jej v kalendáři 2. února.

Svátek připomíná událost z Lukášova evangelia (Lk 2,22-40), kdy matka Maria společně s Josefem přinesla svého syna Ježíše čtyřicátý den po jeho narození do jeruzalémského chrámu, jak bylo v té době u židů zvykem, aby jej zasvětila jako svého prvorozeného syna Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem.

Když Simeon dítě uviděl, vzal jej do náručí, chválil Boha a malého Ježíše nazval „Světlem k osvícení národů“.

Světlo je od dávných dob jedním z nejvýznamnějších symbolů, vítězí nad temnotou - symbolem zla.

OtázkaV chrámě byla ve stejnou dobu také ještě jedna prorokyně - stará žena, která hledala útočiště u Boha a zasvětila svůj život službě v jeho chrámu. Víš, jak se jmenovala?

ODPOVĚĎ
Byla to prorokyně Anna. Již dlouhé roky nevycházela z chrámu a sloužila dnem i nocí Bohu posty a modlitbami. Prorokyně Anna v tu chvíli přistoupila k Simeonovi a dítěti Ježíši, stejně jako Simeon chválila Boha a vyprávěla pak o tom, co spatřila, všem lidem v Jeruzalémě, kteří očekávali vykoupení.

Svíčky hromničkySe slovem Hromnice souvisí i slovo hromnička. Hromničky se říká svíčkám, které se tento den v kostele žehnají. Lidé si je berou domů a dříve je například dávali během bouřky zapálené do oken a spolu s modlitbou prosili o ochranu před hromy a blesky, kterých se velmi obávali.

Lidé si tyto svíčky schovávali doma po celý rok a zapalovali si je nejen při bouřce, ale také v různých těžkých chvílích, aby jim pomáhaly obracet se se svými těžkostmi k Ježíši jako největšímu Světlu, které zahání všechny temnoty a prosvěcuje každou naši temnou chvíli.

Hořící svíčka nám připomíná Ježíše a jeho světlo v nás také tím, že jak postupně hoří, sebe sama vydává, aby jiným dala světlo.

Den zasvěceného životaProtože si tímto liturgickým svátkem připomínáme Ježíšovo zasvěcení Bohu, vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1997 tento den 2. února Dnem zasvěceného života - jako den díků za ty, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidem.
Dokážeš složit obrázek?


Správně!!

Pohyb # :